Juhtimine

Ettevõtte IT juhtimine ja projektipõhine konsulteerimine

IT juhi ülesandeks on nõustada juhtkonda ja tagada, et IT toetaks ettevõtte strateegiat ning haldus toimiks laitmatult.
IT juhi tegevuse eesmärgiks on:

  • Tagada IT arenduse järjepidevus ja protsesside toimimine ning tagada olemasolevate infosüsteemide haldus ja toimivus
  • Anda juhtkonnale adekvaatne ülevaade IT süsteemi arendusest ja haldusest
  • Leida sobivaimad IT lahendused äriprotsesside automatiseerimiseks
  • Koostada lühi- ja pikaajaline IT strateegia arenguplaan ja juhtida projektide läbiviimist
  • Aidata juhtkonnal vastu võtta õigeid otsuseid IT valdkonnas
  • Leida ettevõttele sobivaimad IT lahendused, mis tõstaksid ettevõtte efektiivsust ja konkurentsivõimet
  • Koostada IT eelarve ja hoida kulusid kontrolli all

Pakume “võtmed kätte” lahendust klientidele, kes soovivad avada uue kontori või laieneda Baltikumis ning Skandinaavias. Teenus sisaldab kogu IT taristu hankimist, riist – ja tarkvara seadistamist ning IT-ga seotud infrastruktuuri rajamist – serveriruum, nõrkvoolu tööd jms.

Lähema huvi korral võtke meiega ühendust telefonil +372 66 88 400 või e-posti aadressil vone@vone.ee selgitamaks välja Teie täpsed vajadused ning tegemaks sobiv pakkumine.