Audit

IT taristu auditeerimine

IT audit aitab ettevõttel, kellel puudub IT juht või regulaarne lepingupartner, saada ülevaade IT taristu hetkeolukorrast ning tuua välja puudused. Auditi eesmärgiks on planeerimine, info kogumine, hinnangu andmine ja juhtkonnale raporteerimine. Auditi käigus kontrollitakse IT taristu vastavust erinevatele infoturbe nõuetele, seadustele, määrustele ja organisatsiooni sisemistele regulatsioonidele.

Lähema huvi korral võtke meiega ühendust telefonil +372 66 88 400 või e-posti aadressil vone@vone.ee selgitamaks välja Teie täpsed vajadused ning tegemaks sobiv pakkumine.